Bones pràctiques

El context educatiu posa de manifest que vivim un moment de canvi, en què cal crear xarxes col·laboratives de docents, i invertir recursos i esforços per garantir la qualitat de l'educació. El nostre departament, per tant, no podia deixar passar l'oportunitat de donar suport a aquestes iniciatives i difondre-les amb el rigor que els pertoca.

En aquest sentit, la col·lecció Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics, tot i que és una iniciativa del Departament, esdevé una realitat de la mà dels centres, del seu professorat, dels alumnes i de les famílies. D’aquesta manera, dona veu als protagonistes presentant una anàlisi fonamentada i evidències del procés de canvi que cada centre emprèn, i deixa de banda, doncs, la mera difusió superficial. Estam convençuts que la feina conjunta i les idees compartides ens permetran vincular diferents cultures (universitats, escoles, instituts, hospitals...) i promoure el creixement, la reflexió compartida i la millora de la pràctica educativa.

Amb aquest desig us convidam a descobrir els diferents números de la col·lecció, que esperam que siguin del vostre interès.