Bones pràctiques en entorns pedagògics

Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics és un projecte col·laboratiu del departament de Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB orientat a identificar, analitzar i difondre bones pràctiques pedagògiques (iniciatives i/o experiències educatives, polítiques, models d'actuació, programes, projectes, etc.) amb la pretensió d'ajudar a promoure canvis i millores en l'educació de les Illes Balears des de la premissa que la clau del canvi és a les nostres mans. Per això, aquesta iniciativa es duu a terme de manera col·laborativa entre els protagonistes implicats en l'experiència que s'analitza i professorat de l'Institut.

Darrers números